Cuộc thi "Slogan sáng tạo, rinh giải táo bạo 2017"

MỜI THAM DỰ CUỘC THI “SLOGAN SÁNG TẠO, RINH GIẢI TÁO BẠO 2017” CHO CÔNG TY TNHH NIPPON KOEI VIỆT NAM INTERNATIONAL (NKV)

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (NKV) quyết định tổ chức cuộc thi “Slogan sáng tạo, rinh giải táo bạo 2017” nhằm tìm kiếm mẫu slogan mang tính chuyên nghiệp, năng động phục vụ cho chiến lược phát triển trong tương lai của công ty. Cuộc thi dự kiến kéo dài từ ngày 15/11/2016 tới 15/12/2016.

 Ban lãnh đạo công ty rất mong nhận được sự tham gia tích cực của quý vị nhằm tăng cường tình đoàn kết thông qua các hoạt động tập thể; đóng góp ý tưởng sáng tạo cho việc chuyên nghiệp hóa hình ảnh của công ty trong cạnh tranh nội địa và quốc tế.

 Kính đề nghị quý vị tìm hiểu thêm về chi tiết cuộc thi trong văn bản đính kèm.