Phát Triển Đô Thị Và Phát Triển Vùng

Các vùng thành thị ở các quốc gia phát triển đang đối mặt với rất nhiều các vấn đề khác nhau, tiêu biểu  sự tắc nghẽn giao thông và/ hay sự suy thoái môi trường  như là một mặt hiệu ứng tiêu cực của sự tăng trưởng dân số nhanh chóng.  Với toàn bộ những dịch vụ tư vấn của chúng tôi, Nippon Koei giúp những thành phố trong việc giải quyết những thách thức này thông qua việc tiếp cận toàn diện.

phat trien do thi nippon koei viet nam

 Quy hoạch đô thị

 Thiết kế kiến trúc và không gian

 Phát triển khu công nghiệp

 Cấp nước

 Thoát nước đô thị

 Thoát nước thải, xử lý nước thải

 Quản lý và tái chế rác thải