Năng Lượng

Trong ngành năng lượng, nippon koei  cung cấp các dịch vụ tư vấn để xây dựng kế hoạch phát triển năng lượng tối ưu theo từng giai đoạn phát triển của mỗi nước, cũng như những kế hoạch cho sự cải thiện của các nhà máy điện, hệ thống truyền dẫn và các thiết bị và trang thiết bị khác.

nang luong nippokoei viet nam

Lập quy hoạch phát triển năng lượng

Thủy điện

Nhiệt điện

Truyền tải và phân phối điện, trạm điện

Năng lượng tái tạo

 IPP (nhà máy điện độc lập)