Hạ Tầng, Cấp Thoát, Xử Lý Nước

Nippon Koei cung cấp những dịch vụ tư vấn phối hợp các giải pháp với những vấn đề liên quan đến nguồn nước. Các ví dụ như là sự phát triển nguồn nước cho toàn bộ các quốc gia, kiểm soát lũ lụt ở các lưu vực dòng chảy sông, và giới thiệu các thể chế để điều hòa dòng chảy nước.

 he thong cap thoat xu ly nuoc nippon koei

 Đập

 Lập quy hoạch phát triển toàn diện và tích hợp các nguồn nước

 Kỹ thuật chỉnh trị sông

 Kiểm soát lũ lụt

 Dẫn nước