Giới Thiệu Chung

Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (NKV) được thành lập vào ngày 4/1/2012 và là công ty con thuộc 100% sở hữu của Công ty TNHH Nippon Koei Nhật Bản. Trụ sở chính của NKV được đặt tại Hà Nội với mục đích thực hiện các dự án ở Việt Nam và một số nước đang phát triển khác.

NKV thuộc tập đoàn Nippon Koei thành lập từ năm 1946 và là hãng tư vấn kỹ thuật độc lập đầu tiên được thành lập ở Nhật Bản. Trong hơn nửa thế kỷ qua, NK đã cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn hạ tầng toàn diện cho các dự án phát triển ở hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới. Tham khảo thông tin chi tiết tại www.n-koei.co.jp.

Nippon Koei, cũng như kế hoạch phát triển của chúng tôi và kết hợp quản lý công ty con tập đoàn quốc tế KRI. (KRI),  cung cấp dịch vụ tư vấn có hiệu quả đã hỗ trợ trong việc kích hoạt các chính quyền trung ương và các tổ chức cộng đồng để đạt được những mục tiêu phát triển của họ.

Những dịch vụ tư vấn của Nippon Koei bao gồm lên kế hoạch/ thiết kế kế hoạch tổng thể phát triển quốc gia, những chương trình và những dự án, quản lý dự án và đánh giá dự án. Nippon Koei thảo luận mọi khía cạnh của việc phát triển tổ chức: việc nghiên cứu và phân tích chính sách cụ thể . đề xuất thể chế, tổ chức và cải thiện quản lý, thực hiện các dự án thí điểm để nâng cấp các nhiệm vụ thể chế, phát triển năng lực thông qua đâò tạo và hội thảo, và cuối cùng là giám sát và đánh giá.