Nhà máy nhiệt điện của Nippon Koei

Nippon koei đã thiết kế và giám sát xây dựng các dự án nhà máy nhiệt điện từ những năm 1970. 

Coal thermal power plant and turbine, Botswana Coal thermal power plant and turbine, Botswana
nhà máy nhiệt điện tại Botswana

 

để phục hồi chức năng của lưới điện ở iraq , từ năm 2004 Nippon Koei đã chuẩn bị kế hoạch refurbishment cho nhà máy điện và kế hoạch xây dựng cho nhà máy điện diesel nặng. Kể từ năm 2011 là một phần của điều tra nghiên cứu khả thi , nippon koei đã tham gia vào dự án bảo vệ môi trường , sửa chữa thiết bị và lắp đặt các nhà máy điện đốt than để lấy tải trọng. 

15 MW Diesel engine, Iraq

15 mw động cơ diesel , iraq