Năng lượng tái tạo của Nippon Koei

Nippon koei  là chuyên gia về các loại năng lượng như năng lượng mặt trời , gió , địa nhiệt , mini - thủy điện , và năng lượng sinh khối. 
Nippon koei cũng là một nhà lãnh đạo trong việc mang năng lượng tái tạo và điện khí hóa, thậm chí đến vùng nông thôn và vùng xa xôi, Nippon koei đã hoàn thành dự án trong hơn 35 quốc gia ở châu á , châu phi và châu mỹ latin. 

Nippon koei cung cấp  dịch vụ cho năng lượng tái tạo và bảo tồn năng lượng từ việc xây dựng dự án hoạt động và bảo dưỡng. Chuyên môn của Nippon koei  trong lĩnh vực năng lượng thông thường cho Nippon koei  khả năng cung cấp tốt nhất cho hệ thống năng lượng

Economic Growth Compatibly through Solar, Jordan Rural Power Supply by Hybrid Wind & Solar, Mongolia
Hệ thông năng lượng mặt trời tại Jordan hệ thống năng lượng mặt trời và gió tại Mongolia