Mạng lưới truyền tải điện của Nippon Koei

 

Nippon koei có 60 năm kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuẩn nhật bản cho phát triển mạng lưới điện truyền tải trong hơn 40 quốc gia. Nippon koei đã làm việc trên tổng số 5000 km đường truyền. 

 

500 kV Shin Sakato Substation, Japan Transmission Project, Sri Lanka Mobile Substation, Iraq
500 kV Shin Sakato Substation, Japan Transmission Project, Sri Lanka Mobile Substation, Iraq

 

Nippon koei có thể cung cấp một mạng lưới truyền tải điện ,cung cấp nguồn cấp điện đáng tin cậy và ổn định cho cuộc sống của người dân cũng như tăng trưởng kinh tế của một nước. Điều này bao gồm các đường dây truyền tải trên cao , đường cáp ngầm và đường dây cáp , trạm biến áp lưới , và các đường dây phân phối kết nối các trạm phát điện và tiêu thụ điện. Kinh nghiệm của Nippon koei  trong tất cả các giai đoạn dự án cho phép Nippon koei đánh giá tuyến đường truyền thay thế và các trạm trạm phân phối đồng thời xem xét các điều kiện về địa lý thực tế và môi trường , đề xuất phương án phù hợp và hiệu quả cho các dự án.

Nippon koei  cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tư vấn tư vấn hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao để mở rộng cho phát triển mạng lưới điện truyền tải dựa trên kiến thức thiết kế và kinh nghiệm xây dựng bao gồm tất cả các loại lưới điện truyền tải. 

Nippon koei có nhiều loại chuyên gia tư vấn kỹ thuật cần thiết cho tất cả các giai đoạn dự án từ các cuộc khảo sát điều tra ban đầu , quy hoạch , thiết kế , xử lý mềm để giám sát xây dựng. Nippon koei cũng có những công cụ ,công nghệ hiện đại , tối ưu cho các kế hoạch và thiết kế các giai đoạn