Thủy điện của Nippon Koei

Nippon koei rất kinh nghiệm trong việc giao các đập thủy điện và các cơ sở vật chất. 
Chúng tôi đã làm việc trên hơn 100 đập thủy điện ở 25 nước và đã giám sát xây dựng ít nhất 60 trong số đó có tổng công suất 20. 000 mw. 

Masjed-Soleyman HPP, Iran Chungju Multipurpose Dam, South Korea Asahan 2 HPP, Indonesia
Masjed-Soleyman HPP, Iran Chungju Multipurpose Dam, South Korea Asahan 2 HPP, Indonesia

Trải nghiệm mạnh mẽ của Nippon koei trong tất cả các giai đoạn dự án cho phép, Nippon koei đánh giá các loại đập thay thế cho các điều kiện thực tế và đề xuất tốt nhất , và sau đó điều chỉnh hiệu quả thiết kế. Kinh nghiệm của Nippon koei cũng cho phép Nippon koei điều chỉnh các yêu cầu về điện lực đối với yêu cầu về dân dụng , thủy điện , và các công nghệ cơ khí điện tử từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn xây dựng. Trong số các công ty tư vấn kỹ thuật nhật bản trong phát triển thủy điện , Nippon koei có kỷ lục toàn cầu lớn nhất. 

Nippon koei có đầy đủ kiến thức về thiết kế và kinh nghiệm xây dựng bao gồm tất cả các loại nhà máy thủy điện và các đập công cộng. 

Nippon koei có nhiều chuyên gia cần thiết cho tất cả các giai đoạn dự án. Nippon koei cũng có những công cụ và công nghệ phức tạp ở trung tâm nippon koei r&d để thực hiện các công trình thiết kế ; bao gồm các cơ sở thử nghiệm mô hình thủy lực để kiểm tra mô hình thủy lực , đánh giá hang động của công trình điện ngầm , hang động ngầm của công trình điện , hang động,về cơ sở hạ tầng,...

Nippon koei  cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn Nhật Bản, tư vấn hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao để xây dựng kế hoạch phục hồi dựa trên xác định nguyên nhân gây thiệt hại , và xây dựng kế hoạch mở rộng để phù hợp với những thay đổi xung quanh.