Nhà máy nhiệt điện của Nippon Koei

Nippon koei đã thiết kế và giám sát xây dựng các dự án nhà máy nhiệt điện từ những năm 1970. 

Coal thermal power plant and turbine, Botswana Coal thermal power plant and turbine, Botswana
nhà máy nhiệt điện tại Botswana

 

để phục hồi chức năng của lưới điện ở iraq , từ năm 2004 Nippon Koei đã chuẩn bị kế hoạch refurbishment cho nhà máy điện và kế hoạch xây dựng cho nhà máy điện diesel nặng. Kể từ năm 2011 là một phần của điều tra nghiên cứu khả thi , nippon koei đã tham gia vào dự án bảo vệ môi trường , sửa chữa thiết bị và lắp đặt các nhà máy điện đốt than để lấy tải trọng. 

15 MW Diesel engine, Iraq

15 mw động cơ diesel , iraq 

Bảo toàn năng lượng của Nippon Koei

Nippon koei là chuyên gia bảo tồn năng lượng. Nippon koei đã tiến hành kiểm toán năng lượng hơn 200 tòa nhà và nhà máy và có trung bình 20 - 30% chi phí tiết kiệm tư nhân trong các doanh nghiệp tư nhân. 

Như ở công ty esco service service , Nippon koei quản lý các dự án được thiết kế để cải thiện hiệu quả năng lượng và chi phí bảo dưỡng cho các cơ sở trong giai đoạn 5 đến 20 năm.

Năng lượng tái tạo của Nippon Koei

Nippon koei  là chuyên gia về các loại năng lượng như năng lượng mặt trời , gió , địa nhiệt , mini - thủy điện , và năng lượng sinh khối. 
Nippon koei cũng là một nhà lãnh đạo trong việc mang năng lượng tái tạo và điện khí hóa, thậm chí đến vùng nông thôn và vùng xa xôi, Nippon koei đã hoàn thành dự án trong hơn 35 quốc gia ở châu á , châu phi và châu mỹ latin. 

Nippon koei cung cấp  dịch vụ cho năng lượng tái tạo và bảo tồn năng lượng từ việc xây dựng dự án hoạt động và bảo dưỡng. Chuyên môn của Nippon koei  trong lĩnh vực năng lượng thông thường cho Nippon koei  khả năng cung cấp tốt nhất cho hệ thống năng lượng

Economic Growth Compatibly through Solar, Jordan Rural Power Supply by Hybrid Wind & Solar, Mongolia
Hệ thông năng lượng mặt trời tại Jordan hệ thống năng lượng mặt trời và gió tại Mongolia