Gói thầu CS-1: Rà soát và Cập nhật Nghiên cứu khả thi, Thiết kế chi tiết và Dịch vụ hỗ trợ đấu thầu cho Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hạ Long (2017 - 2019)

 

Gói thầu CS-1: Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hạ Long (2017 - 2019)

 - Dự án nhằm mở rộng hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa tại thành phố Hạ Long nhằm cải thiện môi trường nước đô thị của vịnh Hạ Long.

- Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải được dự kiến phát triển tại khu vực phía Đông và phía Tây của thành phố Hạ Long. Các khu vực dự kiến được cải tạo hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải bao gồm:

 Phía Tây thành phố Hạ Long: Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu và Hùng Thắng

 Phía Đông thành phố Hạ Long: các phường Hà Lầm, Hà Trung, Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Xanh, Cao Thắng và Hà Khánh