Dự án cấp nước Nhơn Trạch – Giai đoạn II (2016 - 2023)

 

Dự án cấp nước Nhơn Trạch –Giai đoạn II (2016 - 2023)

Mục tiêu của Dự án là nhằm tăng cường công suất cấp nước sạch dọc theo quốc lộ 51 và tỉnh Đồng Nai thông qua xây dựng các công trình cấp nước, và bởi vậy đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh. 

Dự án sẽ xây dựng Nhà máy xử lý nước với công suất 100.000m3/ngày và mạng lưới đường truyền và phân phối cung cấp nước sạch đến các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư dọc theo QL5 bao gồm thành phố Biên Hòa, Long Thành, các quận Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai.