Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (đoạn BOT), tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (2013 - 2016)

 

Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (đoạn BOT)

 

 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

- Chiều dài dự án: 13,46km, hầm qua đèo Cả: 4,125km, hầm qua đèo Cổ Mã: 0,5km, đường dẫn và cầu: 8,84km
- Cấp đường: đường cao tốc hạng A
- Tốc độ thiết kế: 80km/h
- Hầm: 02 hầm đơn một chiều; bề rộng hầm 9,75m; tĩnh cao: 5m; bê tông cốt thép lót hầm đổ tại chỗ thi công bằng biện pháp NATM.
- Đoạn BOT gồm hầm qua đèo Cả và phần đường dẫn vào hầm.