Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện (2013-2017)

Cầu Cảng

 

- Dự án nhằm xây dựng 02 cảng container nước sâu, có khả năng tiếp nhận tầu container 100.000DWT phối hợp hài hòa với kế hoạch xây dựng các công trình do khu vực tư nhân thực hiện.

- Các hợp phần dự án bao gồm:

1) Cải tạo và đất Cải thiện Container.

2) Access Channel.

3) Đào tạo Dyke / cát bảo vệ đê điều.

4) Ốp.

5) Dịch vụ Đường Cảng.

6) Dịch vụ bến.