Dự án đầu tư mở rộng đường hầm Đèo Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng (2015 - 2016)

 

 

 Dự án đầu tư mở rộng đường hầm Đèo Hải Vân

- Hầm Hải Vân hiện trạng bao gồm 01 hầm chính (hiện đang được thông xe) với tổng chiều dài 6,28km, một hầm lánh nạn chạy song song với hầm chính dài 6,28km, hầm thông gió dài 1,81km và 03 hầm lọc bụi tĩnh điện cùng với 15 ống hầm thông ngang.

- Nghiên cứu này nhằm mở rộng hầm lánh nạn trở thành hầm thứ hai của Hầm Hải Vân nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.