Hệ thống giao thông thông minh của Nippon Koei

Nippon koei đã cung cấp đầy đủ công nghệ giao thông (hệ thống giao thông thông minh ) cho các thành phố lớn để giải quyết các vấn đề giao thông như tắc nghẽn giao thông liên tục và tai nạn , ô nhiễm không khí và hạ tầng giao thông kém.

Photo showing ITS equipment at Hai Van Tunnel Operation Control Center, Vietnam

Hệ thống giám sát giao thông -Hải Vân - Việt Nam

Nippon koei cung cấp và tư vấn kỹ thuật chuẩn nhật bản cho các giải pháp hạ lưu cho hệ thống đường bộ từ giám sát giao thông, thông qua việc tạo ra các quy hoạch để các thành phố lớn có thể làm giảm hiệu suất thông tin giao thông và cải thiện thông tin giao thông. 

Thông thường nó bao gồm hệ thống giám sát giao thông , kiểm soát và hệ thống quản lý , hệ thống thu phí điện tử (etc) , và hệ thống mạng cáp quang và hệ thống mạng không dây. Nippon koei cung cấp dịch vụ cho kế hoạch , thiết kế và giám sát xây dựng cho việc thực hiện các dự án