Đường sá của Nippon Koei

Nippon koei có hơn bốn thập kỷ về thiết kế và kinh nghiệm quản lý xây dựng từ các đường cao tốc xuyên lục địa  , cao tốc và tư vấn hạ tầng kỹ thuật  trên các con đường các quốc gia. 
Nippon koei đã lên kế hoạch , thiết kế và có giám sát và hiện đại hóa các dự án đường bộ trên 50 quốc gia. 

Tanjung Priok Port Access Road, Indonesia Conceptual Drawing: Flyover for JICA Project: Greater Kampala Road Network & Transport Improvement, Uganda
Đường xá tại Indonesia Đường xá tại Nhật bản

Cốt lõi của thành công là kỹ sư với kỹ thuật chất lượng cao, các chuyên gia quản lý dự án và kế hoạch, thiết kế và giám sát cho các dự án cao tốc. 

Nippon koei với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy và ứng dụng công nghệ kỹ thuật  ở các dự án đường hầm và Nippon koei phải chú ý  đến chính sách giao thông đường bộ, các vấn đề môi trường và quản lý giao thông

đối với các vùng đang phát triển, Nippon koei tập trung để bảo vệ môi trường và cấu trúc đường bộ bằng việc sử dụng sự kiểm soát và quản lý rủi ro đường bộ. Nippon koei cũng có chuyên môn kỹ thuật cao ở tất cả các lĩnh vực cần thiết cho các dự án đường hầm và  bao gồm các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn Nhật Bản, tư vấn hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao